Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

II SA/Wa 42/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

, gdyż jest to narzędzie pomocnicze., Do głównych zadań funkcjonariusza na podstawie karty opisu stanowiska należało m.in. kontrola danych zawartych w zgłoszeniach...
zostały w jego karcie stanowiska służbowego., Uzasadnione jest zatem twierdzenie zawarte w zaskarżonej decyzji, że postawa funkcjonariusza nie gwarantuje należytego...