Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

I OSK 927/18 - Wyrok NSA z 2018-10-25

oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej zakazują ponownego sądzenia lub karania w szeroko rozumianych sprawach karnych dotyczących tego samego czynu zagrożonego karą...
lub inną sankcją represyjną (zob. art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji, art. 14 ust. 7 Paktu, art. 50 Karty). W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP wskazuje...