Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

II GSK 543/11 - Wyrok NSA z 2012-05-16

, w którym zaistniała sytuacja uniemożliwiająca mu przestrzeganie ustalonych norm czasu pracy, a analiza zapisów z tachografu i karty kierowcy uzasadniała twierdzenie, że kierowca prowadził...
rozpoczętą kolejną godzinę;, 2) przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu przewozu drogowego o czas powyżej 15 minut do jednej...

I SA/Wa 1197/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

. spółki:, 1) nieruchomość położoną w P. przy ul. [...], obręb [...], nr [...], nr działki [...], zapisaną w księdze wieczystej [...], wykaz karta [...] Sądu Grodzkiego w P...
[...], wykaz karta [...] Sądu Grodzkiego w P., o łącznej powierzchni [...] m2;, 3) nieruchomość położoną w P. przy ul. [...], narożnik ul. [...], obręb [...], nr mapy...