Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

II SA/Ol 778/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-15

uprawnienia do kierowania pojazdami wyartykułowano w § 12 ust. 2, że akta ewidencyjne kierowcy przesyła się wraz z kserokopią karty kierowcy:, 1) do organu właściwego...
lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, z powodu kierowania samochodem ciężarowym w stanie nietrzeźwości...