Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

I SA/Bk 82/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-29

opłaty dodatkowej, w przypadku niezarejestrowania przy wejściu do pojazdu karty elektronicznej, z zakodowanym biletem - w wysokości 200 zł. Skarga została złożona...
. 'obowiązku pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku niezarejestrowania przy wejściu do pojazdu karty elektronicznej z zakodowanym biletem - w wysokości 200 zł...

II SA/Wr 627/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-17

regulacje dotyczące karty parkingowej i miejsc parkingowych dla pojazdów z tą kartą umiejscowił w ramach przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo o ruchu...
ruchem na drogach wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8...

II GSK 1202/21 - Wyrok NSA z 2021-10-21

o: likwidację karty 'N'; uznanie, że karta parkingowa dotyczy niepełnosprawnego a nie pojazdu; przywrócenie przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej; uznanie...
posiadających samochód. Wprowadzone w zaskarżonej uchwale zapisy, że wydanie karty 'N' jest ograniczone do konkretnego pojazdu, w przypadku osób niepełnosprawnych...

I SA/Bk 144/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-22

lub bezpośrednio po wejściu do pojazdu, którego sprawdzenie lub zakodowanie na elektronicznej Białostockiej Karcie Miejskiej następuje poprzez wykonanie określonej operacji...
na czytniku karty w pojeździe (§ 4 ust. 1 pkt 2)., W tym stanie rzeczy sąd orzekł jak punkcie 1 sentencji wyroku o stwierdzeniu nieważności § 1 pkt 6 i pkt 7 zaskarżonej...

VIII SA/Wa 21/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

kontrolnego, karty parkingowej, abonamentu i karty opłaty ryczałtowej wewnątrz pojazdu za przednia szybą, tak, aby był on całkowicie widoczny z zewnątrz...
, abonamentu, karty opłaty ryczałtowej za szybą pojazdu lub umieścił dowód wniesienia opłaty parkingowej za szybą pojazdu, lecz w miejscu niewidocznym...

II SA/Wr 885/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

weryfikacji taryf analizując złożony wiosek, źródłowe dokumenty księgowe, karty pojazdów, uzyskał wyjaśnienia od zarządu i pracowników przedsiębiorstwa. Ponadto organ weryfikujący...

II SA/Go 986/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-24

miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi. Tym samym Rada postanowiła, iż dokładne wyliczenie liczby...
, wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy Prawo o ruchu...

II SA/Sz 1074/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-10

lub karty abonamentowej parkingowej i nieumieszczenia ich za pojazdu będzie traktowane jako postój nieopłacony., 4. W ramach opłaconego czasu parkowania można zmieniać...
, że wykupienie biletu parkingowego lub karty abonamentowej parkingowej i nieumieszczenie ich za szybą pojazdu będzie traktowane jako postój nieopłacony. Z uwagi na treść...

II SA/Go 72/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-27

o emisji CO2 poniżej 100g/km, upoważnia właściciela do nieograniczonego parkowania pojazdu w strefie; Karta wydawana jest na podstawie: a) wpisu w dowodzie rejestracyjnym...
od rodzaju pojazdu samochodowego. W przypadku określania pojęcia 'abonamentu rocznego' Rada Miasta wprowadziła warunki wydania karty (parkingowej?). Jak zauważył Prokurator...

II SA/Op 530/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-29

dotyczącej § 3 pkt 1 sformułowania: 'Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodu w sposób umożliwiający jej odczytanie. Nieumieszczenie karty parkingowej...
użytkowników:, 1) osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe, oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty. Kartę...
1   Następne >   +2   +5   +10   12