Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

III SA/Gl 743/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-14

. Natomiast podczas wizji w terenie stwierdzono, że wyrobisko wypełniane jest odpadami o luźnej konsystencji w postaci szlamów i mułów. Jak wynika z kart przekazania odpadów...
pochodził z ZG D i był przyjmowany przez Kopalnię na podstawie karty odpadu z nadanym kodem 01 04 12, co wyraźnie wynika z protokołu kontroli. Istotnym jest, że odpad...

III SA/Gl 244/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-01

kwalifikacje mierniczego górniczego. Wiercenia wykonano wiertnicą ręczną o śrenicy 120 mm. Dla wykonanych otworów sporządzono karty dokumentacyjne, a pobrane próbki...
, poprzez pomniejszenie obliczonej ilości wydobytej kopaliny na korzyść stron. Dokumentacja zawiera karty informacyjne wszystkich wykonanych otworów geologicznych, raport...

VI SA/Wa 1275/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

. wniosku o zatwierdzenie 'Projektu [...]',, 2. karty informacyjnej przedsięwzięcia,, 3. kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane...
raporty z wykonanych prac, zawierających karty wykonanych otworów wiertniczych wraz z ich lokalizacją na mapie sytuacyjno - wysokościowej, w terminie do końca...