Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I FSK 605/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

i służy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W posiadanej karcie pojazdu tego samochodu w poszczególnych rubrykach określono:, - rodzaj i przeznaczenie...
(...)., Jak stanowi art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - rejestracji dokonuje się na podstawie karty pojazdu, jeżeli była wydana., W myśl art. 77 ust. 1 tej ustawy - producent...

I SA/Sz 193/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-01

według stanowiska wyrażonego w zażaleniu był dopuszczony do ruchu, co wynika z karty pojazdu oraz świadectwa dopuszczenia do ruchu., Utrzymując w mocy zaskarżone...
ten potwierdza treść 'Fahrzeugbrief' (karta pojazdu), bowiem na stronie pierwszej, zawiera stwierdzenie, iż pojazd samochodowy o numerze rejestracyjnym [...], został w dniu...

I SA/Wr 133/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-06

nie więcej niż 6 miesięcy. Powyższa data dopuszczenia do użytku pojazdu wynika z rachunku zakupu, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. W konsekwencji samochód...
części dowodu rejestracyjnego - karty pojazdu oznacza właśnie datę wydania karty pojazdu, wydawanej przez producenta lub importera nowego pojazdu, wprowadzanego do obrotu...

I SA/Ol 741/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-18

na str. 184 książki tabelarycznej, przyporządkowane zostały dwa rodzaje silników: '[...]' oraz '[...]'. Według karty pojazdu przedmiotowy samochód posiada silnik...
w postaci literatury technicznej koncernu producenta oraz archiwalnej karty pojazdu., Podniesione w odwołaniu argumenty dotyczące zwiększenia przez producenta pojemności...

I SA/Po 753/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

i służy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W posiadanej karcie pojazdu tego samochodu w poszczególnych rubrykach określono:, - rodzaj...
miejsc (5) jest określona w dokumentach wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Takimi dokumentami wydanymi dla posiadanego samochodu są: karta pojazdu, świadectwo...

I SA/Łd 448/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-19

V (van). Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynika, że jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. Samochód posiada jeden rząd siedzeń...
działalności gospodarczej wynika przede wszystkim z jego konstrukcji. Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynika, że pojazd posiada 3 miejsca (siedzenia), łącznie z miejscem...

I SA/Sz 873/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

, ww. samochodu, nie posiada kserokopii dokumentów rejestracyjnych (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu) oraz nie posiada świadectwa homologacji, ponieważ ww. samochód...
na podstawie karty pojazdu, w zakresie samochodu o nr rejestracyjnym [...], także potwierdziły że został on zarejestrowany w kraju, jako samochód osobowy (o masie całkowitej 1.875...

I SA/Lu 76/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-24

Benz. Faktura zakupu dokumentuje zakup samochodu ciężarowego. Jak wynika z wyciągu ze świadectwa homologacji i karty pojazdu - należy on do kategorii samochodów osobowych...
., co wyłącza możliwość zastosowania § 10 ust. 4 cyt. rozporządzenia. Bezspornym jest, że wg dokumentów /karta pojazdu, świadectwo homologacji/ był to samochód osobowy...

III SA/Po 717/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-20

niemieckiej karty pojazdu nr [...] oraz niemieckiego dowodu rejestracyjnego nr [...]klasę pojazdu określono jako samochód ciężarowy z zamkniętą skrzynią ładunkową z liczbą miejsc...
. W pozycji nr 25 karty pojazdu dokonano zapisu, że dotychczasowa karta pojazdu została unieważniona i zwrócona właścicielowi. Na podstawie informacji zawartych w ww...

I FSK 1815/18 - Wyrok NSA z 2019-02-14

własności wymienionych w decyzji samochodów, tj. wydanie dowodów rejestracyjnych, zaświadczeń o przeprowadzonych badaniach technicznych czy kart pojazdu;, 3.1.2. art...
. 122 Ordynacji podatkowej, przez błędnie uznanie, że skarżący nie był posiadaczem spornych samochodów, podczas gdy dokumenty urzędowe w postaci karty pojazdu czy dowodu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100