Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Wr 1796/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-21

) oraz wydaje za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu, w części 'B' decyzji o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz jeden egzemplarz decyzji...
do tej funkcji i z uwagi na to są zwolnione z podatku od środków transportowych jako pojazdy specjalne., W dniu [...] Burmistrz S. postanowieniem nr [...] wszczął z urzędu...

I SA/Wr 1797/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-21

o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz jeden egzemplarz decyzji o rejestracji pojazdu. W § 11 ust. 1 tej Instrukcji określono sposób wystawiania dowodu...
kursów nauki jazdy są przystosowane do tej funkcji i z uwagi na to są zwolnione z podatku od środków transportowych jako pojazdy specjalne., W dniu [...]09.2012 r. Burmistrz S...

I SA/Kr 801/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-19

., z którego wynika, iż wysokość świadczenia wynosi 872,77 zł. Następnie, na podstawie zalegających w aktach sprawy, kart pojazdu - Kolegium ustaliło, iż podatnik jest właścicielem...
, iż w okresie od dnia 28 października 2016r. do dnia 2 grudnia 2016r. wydał on na zakup leków łączną kwotę 962,00 zł. Na podstawie zalegających w aktach sprawy, kart leczenia...

I SA/Go 421/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-11

. Tym bardziej, że okoliczność zmiany posiadacza/właściciela pojazdu nie została odnotowana w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Wbrew twierdzeniu skarżącego umowa zawarta...
gospodarczą pod różnymi adresami, zlokalizowanymi w województwie [...]. Według dokonanych ustaleń Strona dokonała nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowego pojazdu i sprzedała...

III FSK 4104/21 - Wyrok NSA z 2021-11-04

.) oraz art. 6 ust. 1?3 TUE w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych (Dz.Urz. UE C 303 z 14 grudnia 2007 r., s. 1), a także art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka...
Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.) oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych (Dz.Urz. UE C 303 z 14 grudnia 2007 r., s. 1)., 3. Punktem wyjścia dla dalszych...

SA/Gd 866/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-10-21

:, a/ samochodu - 100.000 zł,, b/ przyczepy, ciągnika, motocykla, motoroweru - 50.000 zł,, 4/ za druki prawa jazdy, karty rowerowej, motorowerowej, dowód rejestracyjny - 100.000 zł...
administracyjnych w sprawach zleconych., Za czynności rejestracyjne, również za druki praw jazdy, kart rowerowych i dowodów rejestracyjnych pobierana jest - zgodnie z par...

I SA/Wr 98/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-10

terenu, automatów płatniczych, rozmieniarki banknotów, terminala kart, dwóch odkurzaczy pojazdów oraz urządzeń instalacyjnych takich jak szczotki, pistolety, węże)., Zgodnie...
pojazdu (np. odkurzacze) należy uznać za element obiektu budowlanego i opodatkować jako budowle przyjmując za podstawę ich wartość wynikająca z art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l....

I SA/Gl 732/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-29

odwoławczy na podstawie akt sprawy ustalił, że:, - organ I instancji postanowieniem z dnia [...] r. wezwał Spółkę do przedłożenia 'kart wyrobisk górniczych' środków trwałych...
znajdujących się pod ziemią (z rodzaju 200 KŚT) na terenie gminy M. w 2005 r. W odpowiedzi Spółka poinformowała (pismo z dnia 21 listopada 2012 r.), że karty przewodnie...

I SA/Kr 118/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-17

przez podatnika do podstawy opodatkowania, jak i tych, których wartości nie uwzględniono w deklaracji na podatek, dowodów [...] i kart obiektów środków trwałych...
zgromadzone w trakcie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości podatku za 2010, 2011 i 2012 rok, karty obiektów zgromadzone w trakcie postępowania podatkowego...

I SA/Gl 780/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-11

kontroli dotyczący prawidłowości opodatkowania nieruchomości położonej w C., przy ul. [...] i [...] ( karta nr 68 i 15 akt podatkowych ),, - dowody z dokumentów...
w tym: z wykazu właścicieli i władających gruntem (karta nr 77 i 76 akt podatkowych ), pisma Zastępcy Naczelnika Wydziału [...] Urzędu Miasta w C. z dnia [...] ( karta nr 69 akt...
1   Następne >   +2   +5   7