Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Wr 1944/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-21

o rejestracji pojazdu (pkt 8) oraz wydaje za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu, w części 'B' decyzji o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz jeden...
oraz do dnia [...] grudnia 2013 r. przyczepy ciężarowej marki 'C', nr rejestracyjny [...], o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 22 ton, rok produkcji 1999...

II FSK 164/11 - Wyrok NSA z 2012-07-10

C-134/07 Piotr Kawała przeciwko Gminie Miasta Jaworzna (pkt 26 orzeczenia), w którym ETS uznał, że opłata administracyjna za kartę pojazdu jest niedopuszczalna...
Traktatu skarżąca podniosła, iż jeżeli opłata administracyjna pobierana w Polsce za kartę pojazdu uznana została przez ETS za niedopuszczalny podatek, to per analogiam...

I SA/Bk 327/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-08-28

. Na podstawie karty pracy i listy tankowni stwierdzono, że terenie Luksemburga kierowca [...] maja 2014 r. zatankował do pojazdu 1207 l paliwa., W wyniku przesłuchania świadka D. G...
. pojazdu, na podstawie karty pracy kierowcy i listy tankowań, stwierdzono, że po powrocie na teren zakładu [...] maja 2014 r. kierowca J. R. zatankował 794 litrów oleju...

I SA/Bk 664/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-14

. Wartość: 800 zł,, 6. Karta z fotografiami z 1914-1915, Południowy Tyrol. Papier, papier fotograficzny/ fotografia czarno-biała, fotografia sepia, pismo odręczne. Wartość: 600...
zł,, 7. Karta z fotografiami z 1914-1915, Baden-Baden, W., T. Papier, papier fotograficzny/fotografia czarno-biała, fotografia sepia, pismo odręczne. Wartość: 600 zł,, 8...

I SA/Łd 524/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-17

oraz rodzaj wykonanych czynności obrazuje karta pracy biegłego z 1 lutego 2022r. (k. 78 akt administracyjnych). Zauważyć należy że skarżący nie zgłaszał zarzutów...
, wskazując w niej, że do umowy sprzedaży pojazdu nie doszło. Wraz z ww. korektą podatnik przedłożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz pisemne wyjaśnienia...

III SA/Wa 2147/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

na podstawie której został nabyty. Z związku z powyższym wezwał sprzedawcę w dniu 15 stycznia 2013 r. do wydania pojazdu zgodnego z opisem zawartym w ofercie na podstawie...
w stosunku do oferowanej rzeczy. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w W. skoro w § 5 umowy sprzedaży sprzedający oświadczył, że pojazd nie ma wad technicznych...