Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Gl 140/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-07

, informacje zawarte na kartach drogowych, które dotyczyły ilości pojazdów i maszyn budowlanych wykorzystanych do świadczenia usług, nie można uznać za wiarygodne...
do wykonania usług taboru samochodowego., Spółka także nie zgodziła się ze stanowiskiem DIS w zakresie oceny kart pojazdu dołączonych do zakwestionowanych faktur; zdaniem spółki...

I SA/Ol 633/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-18

. ze Stowarzyszeniem A.,, - karty pojazdu i dowody zakupu paliwa przez Stowarzyszenie A.,, - wyjaśnienia pisemne strony., DIAS porównał datę nabycia samochodu wynikającą z umowy sprzedaży...
temu Stowarzyszeniu. Z dokumentacji Stowarzyszenia A. wynika, że Stowarzyszenie korzystało z ww. pojazdu (karty pojazdu dla ww. samochodu oraz dowody zakupu paliwa od 2012...

I SA/Łd 76/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-03

ciągników oraz kserokopie kart dwóch pozostałych pojazdów., Mając na uwadze tak zakreślone pole sporu należy podkreślić, że źródła przychodów zostały określone...
do skargi kserokopie kart pojazdów pozostałych dwóch samochodów wskazują wprost na E SA oddział w Ł. jako ich właściciela, co jest również zgodne z informacjami...

I SA/Gl 89/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-13

, w tym ubezpieczenie oraz opłata ewidencyjna i za wydanie karty pojazdu). W ocenie organu, skoro pojazd ten nie został ujęty w ewidencji środków trwałych Spółki, brak było podstaw...

I SA/Lu 549/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-02

. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia [...] r. w sprawie ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej na 2001 r. oddala skargę...
. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr [...] z dnia [...] października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej na 2001 r...

I SA/Po 1270/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-30

- zajmował się tym ww. Dział Eksploatacji - on zaś był wyznaczony jedynie do podpisywania kart przekazania odpadu, których w żaden sposób nie weryfikował., Organ kontroli...
ww. odpadu. W trakcie całego postępowania podatkowego Spółka nie przedstawiła dowodów wyjaśniających tę rozbieżność na swoją korzyść - Spółka nie posiada bowiem kart...

I SA/Bd 902/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-15

przedmiotowych prac (karta 242, tom III akt administracyjnych). Powołany przez I. C. S. C., zaprzeczył, jakoby zlecał lub przyjmował od I. C. ofertę na wykonanie na rzecz Spółki...
z zewnątrz, których nie potrafił jednak wskazać (karta 20, tom III akt administracyjnych). W toku postępowania podatkowego przeprowadzonego przez Naczelnika Drugiego Urzędu...

I SA/Bd 519/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-22

grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru ewidencji. Z kart ewidencji poszczególnych pojazdów wynikało, że brak jest na nich pojemności silnika samochodu, numeru kolejnego...
przekazane spółce przez jej akcjonariuszy w ramach użyczenia. Korzystający z samochodów prokurenci samoistni oraz prezes nie prowadzili ewidencji przebiegu pojazdów. Natomiast...

III SA/Wa 634/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

stanowiska, iż imienne karty (chipy) służące do tankowania pojazdów były używane w sposób całkowicie przypadkowy, przez różnych kierowców. Gdyby imienne karty...
zakładu. Z wyjaśnień Spółki i zeznań świadków wynika, iż w celu dokonania każdorazowego tankowania potrzebne były dwa chipy (karty). Jeden przypisany do konkretnego samochodu...

I SA/Po 1327/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-30

dostarczyć na składowisko w C.. W rezultacie ilości faktycznie dostarczane były znacznie większe aniżeli te odnotowywane na kartach przekazania odpadów sporządzonych...
wystawione za odbiór tego odpadu oraz 'karty przekazania odpadu' - sporządzone przez spółkę D. Spółka ta nie posiada jednakże za 2004 r. 'kart przekazania odpadu' o kodzie...
1   Następne >   +2   +5   +10   13