Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Łd 986/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-28

OC nr [....] za okres od 14 lipca 2009 r. do 14 lipca 2010 r. dotycząca pojazdu Volkswagen Caddy;, - karta pojazdu Volkswagen Sharan Specjal 1,9 TDI, rok produkcji 2005...
;, - karta pojazdu Volkswagen Caddy, rok produkcji 2004;, - karta pojazdu Volkswagen Caddy Kombi 1.9 SDI, rok produkcji 2002;, - karta pojazdu Volkswagen Caddy Kombi 1.9...

II FSK 1600/15 - Wyrok NSA z 2017-07-04

stosowania przez niemieckie autokomisy procedury dostarczania nabywcy pojazdu (karty pojazdu) w terminie późniejszym niż jego faktyczny zakup i odbiór., Na podstawie art. 106...
, że przy zakupie samochodów osobowych w Niemczech nie otrzymują należącej do pojazdu karty pojazdu bezpośrednio przy zakupie, lecz przekazana jest dopiero później. Jest to między innymi...

I SA/Go 419/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

o przeprowadzenie z niego dowodu uzupełniającego, na okoliczność stosowania przez niemieckie autokomisy procedury dostarczania nabywcy pojazdu ( karty pojazdu) w terminie...
nie jest niezwyczajne, że przy zakupie samochodów osobowych w Niemczech nie otrzymują należącej do pojazdu karty pojazdu bezpośrednio przy zakupie, lecz przekazywana jest później...

I SA/Wr 1476/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-26

. był samochodem osobowym, o czym świadczy wpis na drugiej stronie karty pojazdu wystawionej przez General Motors w dniu 23 maja 2000 r., wpis w dowodzie rejestracyjnym...
w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Strona nie przedłożyła wymaganego przepisami ustawy zaświadczenia...

I SA/Gl 818/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-13

- T. V, k. 180). Z ww. umowy i załączników wynika, że firma podatnika opracowała karty pracy dla każdego pojazdu, które miały być przedstawiane przy tankowaniu danego...
pojazdu. Karta pracy dla danego pojazdu (identyfikowanego przez podanie rodzaju pojazdu i numeru rejestracyjnego), obejmowała poza datą i danymi osoby tankującej...

VIII SA/Wa 933/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

rejestracyjny i karta pojazdu, które wskazywały, że samochody nabywał od osób uprawnionych. Wszystkie transakcje w ocenie podatnika były wiarygodne. Skarżący wskazał...
samochodu. Świadczyły o tym okoliczności transakcji. Skarżący każdorazowo otrzymywał zagraniczny dowód rejestracyjny, kartę pojazdu tzw. brief, kluczyki, książkę serwisową...

I SA/Gd 1518/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-24

się w starostwie powiatowym (opłaty rejestracyjne, opłaty za kartę pojazdu, faktury dotyczące tłumaczenia dokumentów niemieckich) oraz w urzędzie skarbowym (opłaty skarbowe...
zwyczajnych tablic rejestracyjnych, 11 zł za komplet nalepek legalizacyjnych, 16,50 za nalepkę kontrolną, 500 zł za kartę pojazdu, (od 15 kwietnia 2006 r. 75 zł, ale przyjęto...

II FSK 864/09 - Wyrok NSA z 2010-09-24

, że samochód był uszkodzony, bowiem w umowie kupna widniał zapis, że 'pojazd kupiono po obejrzeniu i jeździe próbnej, bez gwarancji'. Zapis zawarty na str. 6 tłumaczenia karty...
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy zbierając materiał dowodowy (w tym między innymi opinie biegłych, kartę pojazdu, dokumenty celne). Tymczasem strona...

I SA/Bd 401/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-11

podatkowym, potwierdzono [...] r. Natomiast karty pojazdu, jak i części dokumentu dotyczącego wskazanego pojazdu, których kserokopie skarżąca załączyła do odwołania...
rejestracyjnego, dokumentacji fabrycznej i karty pojazdu. J. G. - pracownik działu marketingu w Spółce z o.o. 'P.', do protokołu przesłuchania z dnia [...] r...

I SA/Wr 712/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-10

Komunikacji w S. poświadczenie nieprawdy w postaci dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu oraz tablic rejestracyjnych, po czym w celu osiągnięcia korzyści majątkowych zbył...
tak podrobionych faktur wyłudził w Wydziale Komunikacji w S. poświadczenie nieprawdy w postaci dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu oraz tablic rejestracyjnych, po czym...
1   Następne >   +2   +5   +10   95