Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

IV SA/Po 913/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-18

2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt; 2. uznaje obowiązek Starosty [...] do dokonania na rzecz skarżącego...
zwrotu kwoty 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...] nr rej. [...]; 3. zasądza...

III SA/Po 107/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-12

sierpnia 2011 r., nr [...] odmawiającym stwierdzenia nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz stwierdzenia...
uprawnienia do otrzymania zwrotu części opłat pobranych przez organ za wydanie karty pojazdu i zwrotu nadpłaconej kwoty wraz z oprocentowaniem. Powyższy akt został wydany...

VII SA/Wa 2212/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-09

w [...] na decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności w części w jakiej dotyczy karty pojazdu o numerze rejestracyjnym WP [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej w punkcie I nie podlega...

VII SA/Wa 2213/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-09

w [...] na decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności w części w jakiej dotyczy karty pojazdu o numerze rejestracyjnym WP [...] ; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej w punkcie I nie podlega...

VII SA/Wa 2214/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-09

w [...] na decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności w części w jakiej dotyczy karty pojazdu o numerze rejestracyjnym WP [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej w punkcie I nie podlega...

VII SA/Wa 2206/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

z siedzibą w [...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza...
bezskuteczność zaskarżonej czynności w części w jakiej dotyczy karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej w punkcie...

VII SA/Wa 2222/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-13

w [...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza...
bezskuteczność zaskarżonej czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części...

III SA/Po 124/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-07

Starosty z dnia 31 sierpnia 2011r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty z dnia 31 sierpnia 2011 roku, II. zasądza...
powyższe wnioskodawca wskazał, że pobrana od niego przez organ kwota 500 zł. za wydanie karty pojazdu na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury...

I SA/Bd 589/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-11-26

. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności, 2. uznaje uprawnienie P. L. Sp. z o. o. w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu o nr rejestracyjnym [...] w kwocie 925,00 zł (dziewięćset dwadzieścia pięć...

VII SA/Wa 2290/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-23

w W. na czynnność Prezydenta [...] z dnia [...] lipca 2014 r.; znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej w punkcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   36