Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I SA/Bd 322/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-10-24

2005r. I. C. wystąpił do Starosty W. o zwrot kwoty uiszczonej za wydanie karty pojazdu., Decyzją z dnia [...] znak: [...] Starosta W. odmówił zwrotu nadpłaty za wydanie...
karty pojazdu w wysokości 425 zł., Skarżący wniósł odwołanie z 13 czerwca 2006r., podnosząc, że opłata za wydanie karty pojazdu, stanowi dyskryminację towarów nabytych...

II SA/Go 334/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-21

o odrzuceniu skargi E.M. wniesionej na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: odrzucić...
ze skargi E.M. na czynność Starosty z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu, na podstawie art. 58 § 1 pkt...

III SA/Gd 172/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-08

sprawy ze skargi J. S. na pismo Starosty Powiatowego z dnia 31 marca 2010 r. znak [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia: odrzucić skargę...
[...] w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu., Stosownym pismem doręczonym w dniu 24 maja 2010 r. skarżący został w pełni pouczony o przysługującym mu prawie do wniesienia...

II SA/Gl 45/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.Z. na akt Prezydenta Miasta G. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu na skutek wniesienia...
2008 r. uchylającego zaskarżony przez B.Z. akt Prezydenta Miasta z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu. Z zakresu udzielonego ww...

II SA/Go 335/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-21

w Gorzowie Wlkp. skargę na czynność Starosty z dnia [...] stycznia 2015r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu., Postanowieniem z dnia 3...
. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej L.M. w sprawie ze skargi na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty...

II SA/Go 336/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-21

niejawnym skargi kasacyjnej L.M. w sprawie ze skargi na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu...
. skargę na czynność Starosty z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu., Postanowieniem z dnia 17 września...

I SA/Ke 351/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-10

w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Sygn. akt I SA/Ke 351/06 U Z A S A D N I E N I E S. K...
oraz SKO.408/2687/185/06 w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu. Sprawy dotyczące poszczególnych skarg zarejestrowano odpowiednio...

II SA/Gl 1185/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-20

sprawy ze skargi M. C. oraz A. C. na akt Starosty [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia odrzucić skargę. Na podstawie...

III SA/Wr 335/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-22

skargę K. M. na Starostę L. w przedmiocie wniosku o wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną...

I SA/Ke 346/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-05

instancji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. S. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
[...] nr [...] [...] [...],[...],[...] [...], [...], [...], [...] oraz [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartą pojazdu. Sprawy dotyczące poszczególnych skarg zarejestrowano odpowiednio pod sygnaturami I SA/Ke 346/06, I SA...
1   Następne >   +2   4