Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III SA/Wa 751/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

w terenie. Poborca skarbowy ustalił, że pod adresem w miejscowości B. , ul. [...] , Spółka nie prowadzi działalności., Według informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów...
i Kierowców z dnia 16 lutego 2018 r, Spółka nie figurowała jako właściciel jakichkolwiek pojazdów. W piśmie z dnia 27 lutego 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych...

III SA/Wa 750/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

w terenie. Poborca skarbowy ustalił, że pod adresem w miejscowości B. , ul. [...] , Spółka nie prowadzi działalności., Według informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów...
i Kierowców z dnia 16 lutego 2018 r, Spółka nie figurowała jako właściciel jakichkolwiek pojazdów. W piśmie z dnia 27 lutego 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych...

I SA/Gl 1601/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-07

ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze - poprzez wskazanie na kartach zaskarżonej decyzji różnych terminów na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki...
majątkowych Spółki, jakie uzyskał z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych. Podniesiono również, że nie przyniosło...