Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III SA/Wa 639/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-31

decyzji lub deklaracji podatkowej określającej jego wysokość, tytułów wykonawczych lub kart kontowych podatnika odnotowujących kwotę zaległości wynikającej z zobowiązania...
. zwrócił się do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z zapytaniem, czy na Spółkę zarejestrowane są środki transportu. W odpowiedzi Centralna Ewidencja Pojazdów...

III SA/Wa 514/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-09

w oparciu o rzeczywiste zdarzenia potwierdzone treścią ostatecznej decyzji wydanej wobec Spółki i wyciągów z kart kontowych organów podatkowych., W orzecznictwie podnosi...
w postaci samochodu osobowego [...], rok produkcji 2011, wobec czego wezwano prezesa zarządu do wskazania miejsca postoju ww. pojazdu, jednak nie udzielono żadnych...

I SA/Kr 302/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

poprzez:, i. pominięcie w ocenie dowodów sprawozdania finansowego spółki za rok 2014 oraz karty 137 akt postępowania przed organem II instancji (dowód zapłacenia podatku...
zakwestionowane. Zarówno bowiem z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dni 9 maja 2018 r., sygn. akt II W 398/18, jak i z karty kontowej podatnika (k. 137...

I SA/Wr 688/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

się Skarżący udzielając pełnomocnictwa adwokatowi (akta adm. tom II karta 51). Natomiast co się tyczy Spółki to z wydruku z KRS na dzień 13 lutego 2019 r. jako adres...
; do listopada 2016 r. była właścicielem pojazdu M.; nie posiada innych rachunków bankowych; adres siedziby Spółki (w P.) jest adresem korespondencyjnym, rzeczywiste...

I SA/Wr 689/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

się Skarżący udzielając pełnomocnictwa adwokatowi (akta adm. karta 51). Natomiast co się tyczy Spółki to z wydruku z KRS na dzień 13 lutego 2019 r. jako adres siedziby...
; do listopada 2016 r. była właścicielem pojazdu M.; nie posiada innych rachunków bankowych; adres siedziby Spółki (w P.) jest adresem korespondencyjnym, rzeczywiste prowadzenie...

I SA/Wr 690/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

, tym adresem posługiwał się Skarżący udzielając pełnomocnictwa adwokatowi (akta adm. karta 51). Natomiast co się tyczy Spółki to z wydruku z KRS na dzień 13 lutego 2019 r...
; do listopada 2016 r. była właścicielem pojazdu M.; nie posiada innych rachunków bankowych; adres siedziby Spółki (w P.) jest adresem korespondencyjnym, rzeczywiste prowadzenie...

I SA/Wr 704/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-30

, tym adresem posługiwał się Skarżący udzielając pełnomocnictwa adwokatowi (akta adm. karta 51). Natomiast co się tyczy Spółki to z wydruku z KRS na dzień 13 lutego 2019...
; do listopada 2016 r. była właścicielem pojazdu M.(1); nie posiada innych rachunków bankowych; adres siedziby Spółki (w P.) jest adresem korespondencyjnym, rzeczywiste prowadzenie...

I SA/Gl 897/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-08

go z funkcji członka zarządu Spółki,, - karta informacyjna leczenia szpitalnego;, - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z [...] r.;, - orzeczenie o stopniu...
niepełnosprawności z [...] r.;, - pismo - zajęcia egzekucyjne;, - karta informacyjna leczenia szpitalnego; - zawiadomienie ZUS;, - formularz - wniosek o przyznanie prawa pomocy...

I SA/Gl 1548/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-29

również zgromadzone w sprawie dowody, na których widnieje podpis skarżącej, tj.: sprawozdania finansowe Spółki za lata 2013 i 2015, pisma kierowane do organów podatkowych (karta 120...
, tom I) oraz kontrahentów (karta 171, tom I)., 4.7. Dalej podnieść należy, że spełniony został również warunek niezbędny do orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej...

I SA/Gl 1549/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-29

podatkowych (karta 120, tom I) oraz kontrahentów (karta 171, tom I)., 4.7. Dalej podnieść należy, że spełniony został również warunek niezbędny do orzeczenia...
głównej [...] zł., Na podstawie danych wygenerowanych 13 czerwca 2019 r. z systemu CEPiK ustalono, że Spółka nie jest w posiadaniu pojazdów, nie figuruje w elektronicznym...
1   Następne >   2