Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 2413/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-06

'), podnosząc, że Miejski Urząd Pracy w [...] (dalej: 'MUP', 'uczestnik postępowania') w dokumencie pod nazwą 'Karta Rejestracyjna Poszukującego Pracy' (dalej: 'karta...
rejestracyjna') z [...] września 2016 r., przetwarza - bez zgody skarżącego - jego dane zamieszczone w pozycjach nr 8, nr 9 i nr 13 karty rejestracyjnej, które są nieprawdziwe...

II SA/Wa 1439/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-11

oraz wykonanie fotokopii wybranych kart z akt sprawy o sygn. [...] w dniu [...] lipca 2020 r. Skarżącej została udostępniona do wglądu całość akt sprawy, a akta powyższej sprawy...
określonego w art. 73 § 1 K.p.a. poprzez stawienie się osobiście w siedzibie organu oraz wykonanie fotokopii wybranych kart z akt sprawy o sygn. [...] nie mogła mieć wpływu...