Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

VII SA/Wa 1316/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-08

, form i sposobów ewidencjonowania zabytków w muzeach, ewidencjonowanie polega na wpisie dokonanym odpowiednio w następującej dokumentacji ewidencyjnej: karcie ewidencyjnej...
kontrolerom była nieprzesznurowana, a karty w niej były nieponumerowane. Wpisy rozpoczęto za połową księgi, pozostawiając wolne karty., Stanowi to naruszenie § 3 ust. 2...