Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Łd 457/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-26

) oraz ponownie - po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. (PPIS) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody...
zaniechanie dokonania przez organ oceny dowodów w postaci opinii organów w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także karty...

II SA/Łd 354/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-09

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów...
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;, 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie...

I SA/Ol 620/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-07

. nr '[...]' oraz z 2.12.2019 r. nr '[...]', wystawionych przez skarżącego (karty nr 1 - 3 i 27 - 28 akt I instancji). Tytuły obejmowały należności pieniężne dotyczące nienależnie...
, aby zobowiązana miała jakikolwiek inny rachunek bankowy. Nie posiada ponadto zarejestrowanych pojazdów, nie jest też właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości...