Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

II OSK 694/13 - Wyrok NSA z 2014-10-10

, że w dowodzie rejestracyjnym znajduje się pieczęć organu niemieckiego o treści 'pojazd wycofano z ruchu w dniu 17 lutego 2009 r.' natomiast w karcie pojazdu znajdowała...
., który wyrejestrował ww. pojazd oraz dokonał zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Określono, że przedmiotowy pojazd w Niemczech został wycofany z ruchu...

II SA/Po 436/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-17

akt administracyjnych)., Z przedłożonej do akt administracyjnych karty informacyjnej pojazdu wynika, że W. D. jest właścicielem przedmiotowego pojazdu (k. 4 akt admin...
2020 r., a nie jak twierdzi organ [...] marca 2020 r. Wskazał, iż zarówno w karcie pojazdu, jak i dowodzie rejestracyjnym znajduje się data rejestracji samochodu...

II SA/Op 170/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-03

niezarejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi. Jednocześnie organ wezwał skarżących do złożenia...
homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące niezarejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej...

II SA/Sz 366/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-08-25

oświadczenie o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego i karty tego pojazdu, jak również tablic rejestracyjnych o wskazanym wyżej numerze., Strona nie podała co prawda w jakiej...
dacie przedmiotowy pojazd został wyrejestrowany, brak jest też stosownych dokumentów, potwierdzających tę okoliczność, jednakże znajdujący się na karcie 1 akt...

I SA/Ke 446/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-12-01

lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu...
lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi karą pieniężną w wysokości 5000 zł., W ocenie organu odwoławczego zostało udowodnione na podstawie...

II SA/Go 1154/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-08

tj. na podstawie danych z kart kierowców oraz wykresówek, iż:, - kierowca A.P. dwukrotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu, zaś Przedsiębiorca...
pojazd lub podlegał obowiązkowi odpoczynku (np. odbierając odpoczynek tygodniowy), tj.:(a) 29 dni, w których karta kierowcy była zalogowana w tachografie zainstalowanym...

III SA/Kr 204/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-24

urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej...
maksymalnych okresów na wczytywanie danych z pojazdów oraz z kart kierowców., Odnosząc się do naruszenia obowiązku terminowego pobierania danych cyfrowych spółka...

II SA/Rz 1311/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-07

pojazdu, w tym identyfikację pojazdu i charakterystykę pojazdu, które mają być przechowywane w pamięci danych, z wykorzystaniem karty warsztatowej., Gwarancją prawidłowej...
warsztatowi mającemu przeprowadzić kalibrację. W tej sytuacji, i tylko wtedy, właściciel pojazdu może wprowadzić VRN, używając swojej karty firmowej przed rozpoczęciem...

II GSK 1804/18 - Wyrok NSA z 2022-03-25

., w imieniu której działał Wójt Gminy R. G., miało miejsce 23 września 2016 r. Wraz z pojazdem wydano dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i kopię polisy ubezpieczenia. Z kolei...
stanie faktycznym i prawnym:, Urządzenia kontrolne w systemie viaToll, 28 września 2016 r., zarejestrowały przejazdy pojazdu samochodowego o numerze rejestracyjnym...

II SA/Op 625/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-12

, i który w ww. okresie kierował pojazdem, co potwierdzają m.in. zapisy na karcie kierowcy. Organ dodał, że w powyższym okresie - w okresie trwania umowy - przedsiębiorstwo B. K...
, iż podczas kontroli drogowej inspektor odczytał dane cyfrowe z karty kierowcy, jak i dane z urządzenia rejestrującego pojazdu, które były weryfikowane w toku...
1   Następne >   +2   +5   +10   27