Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I FSK 605/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

i służy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W posiadanej karcie pojazdu tego samochodu w poszczególnych rubrykach określono:, - rodzaj i przeznaczenie...
(...)., Jak stanowi art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - rejestracji dokonuje się na podstawie karty pojazdu, jeżeli była wydana., W myśl art. 77 ust. 1 tej ustawy - producent...

I SA/Łd 448/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-19

V (van). Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynika, że jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. Samochód posiada jeden rząd siedzeń...
działalności gospodarczej wynika przede wszystkim z jego konstrukcji. Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynika, że pojazd posiada 3 miejsca (siedzenia), łącznie z miejscem...

III SA/Wa 9/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-30

przez klienta wszelkich czynności związanych ze sprzedażą, przekazywane są oryginały dokumentów sprzedażowych tj. faktura, karta pojazdu, zapasowe kluczyki itp. Pojazd zostaje...
przez strony transakcji i kartą pojazdu (ewentualnie innymi dokumentami niezbędnymi do nabycia i zarejestrowania pojazdu). Prawo własności przedmiotu przenoszone...

I SA/Bd 57/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-15

część I - duński odpowiednik polskiej karty pojazdu; Registreringsattest część II - duński odpowiednik polskiego dowodu rejestracyjnego; świadectwo homologacji typu...
. zagranicznej karty pojazdu, zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz badania z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wynika, że nabyty przez Wnioskodawcę pojazd jest samochodem...

III SA/Wa 742/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

wydania samochodu klientowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Sam fakt wystawienia faktury i jej przekazania klientowi, a także wydanie karty pojazdu celem...
klientów indywidualnych - przed fizycznym wydaniem pojazdu, klient otrzymuje fakturę dokumentującą sprzedaż samochodu oraz kartę pojazdu. Na podstawie otrzymanej faktury klient...

I SA/Lu 590/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-05

, karty pojazdu oraz wyrejestrowanie pojazdu,, -opłata za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką,, -opłata ta za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego...
za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym,, -opłata za wydanie karty wędkarskiej,, -opłata pokrywająca koszt wydania...

I SA/Bd 108/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-22

tego Wnioskodawczyni nie mogła dokonać osobiście, gdyż nie posiadała kart pojazdów, które znajdowały się u właściciela pojazdów, dowód został wydany, ale bez wpisu, VAT-2...
gospodarczą. W posiadanym świadectwie zgodności WE, uzyskanym od producenta pojazdu oraz oświadczeniu o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji...

I SA/Łd 880/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-17

pojazdów odbywa się za pośrednictwem tzw. kart flotowych (umożliwiają one tankowanie paliwa oraz zakup usług na wybranych stacjach objętych programem). Wnioskodawca...
oraz kartach obydwu pojazdów). W dowodach rejestracyjnych obydwu pojazdów oraz kartach pojazdów widnieją następujące dane: liczba miejsc w obydwu pojazdach wynosi 5...

III SA/Wa 2467/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-23

, koszty ponoszone w ramach opłaty rejestracyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, czy karty pojazdu przy pierwszej rejestracji w kraju, wydatki...
się, że w kwocie nabycia zawierają się te elementy składające się na całość należności (cenę), którymi zbywający obciąża nabywcę. Tym samym na kwotę nabycia (zakupu) pojazdu...

I SA/Op 306/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-07

przekazanych autobusów (karty pojazdów, wyciągi ze świadectwa homologacji, metrykę pojazdu, wykaz elementów zabudowy inwalidzkiej, polisy ubezpieczeniowe)., Ponadto w piśmie...
udostępniony na rzecz jednostki budżetowej, to Gmina posiadała cywilistyczne oraz ekonomiczne władztwo nad pojazdem (jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej...
1   Następne >   +2   +5   8