Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

V SA/Wa 2722/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

pojazdów, zatem nie ma znaczenia data wydania przez organ rejestrowy, decyzji dotyczącej rejestracji stałej pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym oraz karty pojazdu...
, dowodu rejestracyjnego (albo pozwolenia czasowego), karty pojazdu, organu (który dokonał rejestracji pojazdu), właściciela pojazdu (oraz posiadacza), a także zawierają...

II GSK 3569/17 - Wyrok NSA z 2019-12-11

w dniach: 18-19 maja 2016 r., niezbędne zdaniem organu, stało się zsumowanie okresów prowadzenia pojazdu w czasie, gdy w tachografie zalogowana była karta kierowcy S. R...
karty kierowcy w pojeździe może skutkować powstaniem naruszeń przepisów czasu pracy., Analizując całość materiału dowodowego organ odwoławczy nie stwierdził istnienia...

III SA/Kr 857/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-30

r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz.U. z 2007 r., Nr 159, poz. 1128), art...
., Organ ustalił, że przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku pobierania danych z karty kierowcy w terminach określonych przepisami prawnymi. Ostatni raz pobrano dane z karty...

III SA/Wr 1110/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-05

na karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi;, - przekroczenie [...] lutego 2015 r. maksymalnego czasu...
prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 27 minut, przy jednoczesnym nieokazaniu dokumentu (wykresówki /wydruku /karty dziennej) uzasadniającego odstąpienie od przestrzegania...

III SA/Gl 1036/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

z materiałów bitumicznych., Oceny takiej dokonano na podstawie informacji wynikających z Kart Charakterystyki poszczególnych produktów, publikowanych w sieci na stronach...
i parametrów, w tym kart charakterystyki, świadectw jakości bądź analiz chemicznych, Ponadto strona została wezwana o pisemne wyjaśnienia, m.in. wskazanie kryteriów, jakimi...

III SA/Gl 1037/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

otrzymanych z materiałów bitumicznych., Oceny takiej dokonano na podstawie informacji wynikających z Kart Charakterystyki poszczególnych produktów, publikowanych w sieci...
i parametrów, w tym kart charakterystyki, świadectw jakości bądź analiz chemicznych, Ponadto strona została wezwana o pisemne wyjaśnienia, m.in. wskazanie kryteriów, jakimi...

II GSK 3532/17 - Wyrok NSA z 2019-12-11

z karty kierowcy, danych z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu; nieprowadzenie ewidencji czasu pracy., W związku z ustaleniami...
wezwana o okazanie wykresówek, danych cyfrowych z kart kierowców oraz urządzeń rejestrujących, dokumentów świadczących o nieprowadzeniu pojazdów wszystkich kierowców...

III SA/Gl 1038/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

z materiałów bitumicznych., Oceny takiej dokonano na podstawie informacji wynikających z Kart Charakterystyki poszczególnych produktów, publikowanych w sieci na stronach...
, w tym kart charakterystyki, świadectw jakości bądź analiz chemicznych, Ponadto strona została wezwana o pisemne wyjaśnienia, m.in. wskazanie kryteriów, jakimi kierowała...

V SA/Wa 1086/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-18

na przyjęciu, że pierwsza rejestracja pojazdu miała miejsce w maju bez określenia roku, a następnie przyjęcie, że miała ona miejsce w maju 2011 r., a następnie przyjęcie...
uzyskanego w wyniku zamiany, ewentualnie odszkodowanie),, - nieustalenie jaka czynność prawna stanowiła podstawę rejestracji pojazdu (nagrody) na nazwisko W. M...

V SA/Wa 2123/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

na objętość przyjęto ciężar właściwy dla lekkiego oleju opałowego w wysokości 0,86 g/m³, danie z kart charakterystyki produktu L. Zużycie oleju opałowego w przedziale mocy...
przez przeliczenie masy oleju opałowego na objętość w ten sposób, że przyjęto ciężar właściwy dla lekkiego oleju opałowego w wysokości 0,86 g/m3 - dane z karty charakterystyki...
1   Następne >   +2   4