Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Rz 825/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-03

[...] zalegają w aktach organu I instancji na kartach 49 - 44. Rzeczą wnioskodawcy będzie wrysowanie na mapę będącą załącznikiem do wniosku przebiegu gazociągów wysokiego...
o pow. 141,5 m2, umożliwiający prowadzenie robót ziemnych i montażowych oraz komunikację pojazdów budowy. Starosta [...] w pkt 2 zobowiązał P. sp. z o.o. Oddział...