Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II OSK 1179/07 - Wyrok NSA z 2008-10-28

- nabywa cechy podatku. W przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego podwyższenie opłaty za wydanie karty pojazdu do wysokości 500 zł, niepozostające w związku z kosztami...

II OSK 510/09 - Wyrok NSA z 2010-03-05

. W przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego podwyższenie opłaty |, |za wydanie karty pojazdu do wysokości 500 zł, niepozostające w związku z kosztami świadczonej usługi...

II SA/Bd 486/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-08

wyjaśniającego mł. asp. P. Z. poinformował o założeniu 'niebieskiej karty' oraz o zamknięciu jej w grudniu 2018 r. z powodu braku kontynuacji czynności potwierdzających...
dokumentów zgromadzonych w aktach dotyczących procedury 'niebieskiej karty', prowadzonej w związku z podejrzeniem występowania przemocy wobec niej od 2017...

III SA/Kr 457/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-29

. jest zameldowany na pobyt stały w A nr 5 od dnia 30 stycznia 1986 r. do chwili obecnej i fakt ten udokumentowany jest w Karcie Osobowej Mieszkańca prowadzonej przez stanowisko...
ten udokumentowany jest w Karcie Osobowej Mieszkańca. T. H. jest zameldowana na pobyt stały w A nr 5 od dnia 29 kwietnia maja 1958 r. do chwili obecnej. W omawianym okresie zgłaszane...

II SA/Sz 410/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-10

, że zostały tam jego rzeczy i abym potwierdził mu na piśmie i w urzędzie, że on mieszka na ul. [...] w S.' (karta 230 akt administracyjnych). Samo potwierdzenie przez świadka...
z tym pracodawcą umowy o pracę na czas nieokreślony, zameldowanie od 2014 r. w [...], dokonanie zakupu i rejestracji pojazdu, co wynika z protokołów z rozprawy cywilnej (sygn...

II OSK 762/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

inwestora z dnia 28 lutego 2008 r., stanowiące załącznik do uzupełnienia wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (karta 95 akt organu I instancji), gdzie inwestor wprost...
stan wyposażenia społeczeństwa w pojazdy samochodowe nie można uznać, iż budowa podziemnego parkingu samochodowego w przyszłym 'Centrum Mechatroniki' nie stanowi...

II SA/Gl 1258/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-16

, czy faktycznie w przedmiotowym lokalu przebywa., Podkreśliła również, że jest dopisana do stałej listy wyborców w C. , wykupiła kartę uprawniającą do parkowania w rejonach ul...
, zatem okoliczność powyższa nie świadczy o stałym zamieszkiwaniu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pojazdu, którego skarżąca jest współwłaścicielem, zarejestrowanego...