Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I OSK 4093/18 - Wyrok NSA z 2020-04-28

nr [...], karta akt sprawy nr [...]). W roku 1983 dokonano aktualizacji mapy zasadniczej wg stanu istniejącego w terenie i na jej podstawie sporządzono matryce mapy...
szczególnych. Definicja drogi wewnętrznej znajduje się natomiast w art. 8 ust. 1ww. ustawy. Zgodnie z nią drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów...