Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

II SA/Op 750/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

zwrotu opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 50 samochodów sprowadzonych z zagranicy, wymienionych w załączniku do pisma. W piśmie tym wskazał, że łączna kwota...
do zwrotu z tytułu pobrania zawyżonej opłaty za wydanie kart pojazdu, wynosi 21.250 zł. Uzasadniając swoje żądanie powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17...