Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

III SA/Wr 87/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-06

do przewozu osób, gdyż zostało to uwidocznione w karcie pojazdu. Jednakże podniosła, że zasadniczym przeznaczeniem tego pojazdu jest przewóz towarów, wobec czego klasyfikacja...
Taryfy celnej nie ma znaczenia określenie w 'karcie pojazdu' rodzaju pojazdu., Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy. Wskazał...

SA/Bd 2899/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-09

, a także na kotwice do siedzeń umieszczone w podłodze samochodu. Ponadto z zapisów w karcie pojazdu (Fahrzeeugbrief) wynikało, że pojazd został wyprodukowany jako samochód osobowy...
- karty pojazdu nr BR420267 oraz nie będącej dokumentem urzędowym, informacji przedstawiciela firmy Mercedes dotyczącego konkretnego pojazdu, zbędny i niedopuszczalny...

I SA/Wr 3943/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-21

., Wobec faktu, że z karty rejestracji pojazdu wynikało, że samochód jest dużym samochodem z 10 miejscami dla pasażerów a dołączona przez stronę ocena techniczna...
dokumentów [...]. Nie można uznać by wiążącą wskazówką dla organów celnych w zakresie klasyfikacji taryfowej była [...] karta pojazdu. Zgodne natomiast z organami...

I SA/Ol 741/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-18

na str. 184 książki tabelarycznej, przyporządkowane zostały dwa rodzaje silników: '[...]' oraz '[...]'. Według karty pojazdu przedmiotowy samochód posiada silnik...
w postaci literatury technicznej koncernu producenta oraz archiwalnej karty pojazdu., Podniesione w odwołaniu argumenty dotyczące zwiększenia przez producenta pojemności...

V SA/Wa 4722/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

poprzez jego niezastosowanie w sprawie, polegające na nierozpatrzeniu informacji z dokumentów urzędowych tj. dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu wraz z poświadczonym...
na nierozpatrzeniu informacji z dokumentów urzędowych tj. dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu wraz z poświadczonym tłumaczeniem,, 4. naruszenie art. 191 O.p., poprzez...

GSK 813/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

oraz tył pojazdu, a także na kotwice do siedzeń umieszczone w podłodze samochodu. Ponadto z zapisów w karcie pojazdu (Fahrzeeugbrief) wynikało, że pojazd został wyprodukowany...
, że wobec istnienia dokumentu urzędowego - karty pojazdu Nr BR420267 oraz nie będącej dokumentem urzędowym, informacji przedstawiciela firmy Mercedes dotyczącego konkretnego...

SA/Bd 2738/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-23

(kartach pojazdu, dowodach rejestracyjnych, opiniach) zawierających oprócz podstawowych parametrów technicznych także dodatkowe informacje o pojeździe, poczynając...
. W ocenie skarżącego organy celne naruszyły prawo albowiem pominęły, odrzuciły dowody przedstawione przez stronę klasyfikujące samochód jako ciężarowy - faktura, karta...

I GSK 2582/06 - Wyrok NSA z 2007-10-23

na to, czy fakt zakwalifikowania przedmiotowego pojazdu w tzw. 'karcie pojazdu' (wydanej przez Starostwo Powiatowe w B.), a także w 'książce pojazdu' (stwierdzającej dopuszczenie...
określono jako ciężarowo-osobowy, natomiast w dokumencie identyfikacyjnym nr [...] oraz w karcie pojazdu, jako samochód ciężarowy. Niekwestionowany przez żadną ze stron opis...

SA/Bd 2400/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-16

od zniszczonego wcześniej samochodu (...) do nowo nabytego, identycznego (...). Z załączonej przez stronę karty pojazdu wynika identyczny numer, jak ustalony w toku badań...
- oraz karty pojazdu organ wskazał, że nie kwestionuje, iż samochód został sprowadzony na terytorium Polski za zgodą jego właściciela. Zauważył, że wymieniony dokument...

III SA/Wr 537/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-01

w postaci: karty pojazdu wydanej przez państwowy organ, Sygn. akt III SA/Wr 537/07, w Szwajcarii - Wydział Komunikacji w Zurychu, polisy ubezpieczeniowej firmy Allianz...
w postaci karty pojazdu wydanej przez Konfederację Szwajcarską Wydział Komunikacji w Zurychu, 'zielonej karty' ubezpieczenia firmy Allianz Suisse oraz oświadczenia świadka z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   48