Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

SA/Bd 2899/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-09

, a także na kotwice do siedzeń umieszczone w podłodze samochodu. Ponadto z zapisów w karcie pojazdu (Fahrzeeugbrief) wynikało, że pojazd został wyprodukowany jako samochód osobowy...
- karty pojazdu nr BR420267 oraz nie będącej dokumentem urzędowym, informacji przedstawiciela firmy Mercedes dotyczącego konkretnego pojazdu, zbędny i niedopuszczalny...

GSK 813/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

oraz tył pojazdu, a także na kotwice do siedzeń umieszczone w podłodze samochodu. Ponadto z zapisów w karcie pojazdu (Fahrzeeugbrief) wynikało, że pojazd został wyprodukowany...
, że wobec istnienia dokumentu urzędowego - karty pojazdu Nr BR420267 oraz nie będącej dokumentem urzędowym, informacji przedstawiciela firmy Mercedes dotyczącego konkretnego...

III SA/Lu 56/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-18

[...] i wydania dowodu rejestracyjnego serii [...], tablic rejestracyjnych serii [...] oraz karty pojazdu serii [...] - umorzyło postępowanie na podstawie art. 138 § 1 pkt 1...
nieważność decyzji ostatecznej z dnia [...] lutego 2000 r. wydanej z upoważnienia Starosty w przedmiocie rejestracji pojazdu Alfa Romeo 146, nr podwozia ZAR [...], nr silnika...

GSK 1382/04 - Wyrok NSA z 2005-01-31

bowiem samochód ciężarowy, co wynika bowiem z załączonych do SAD-u dokumentów w postaci karty pojazdu oraz ekspertyzy DEKRA. Również w Niemczech przedmiotowy samochód...
w tym dniu obowiązujących. Zdaniem skarżącego, w dniu przyjęcia zgłoszenia towarem był samochód ciężarowy, co wynikać ma z załączonych do SAD-u dokumentów w postaci karty...

I SA/Bd 222/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-06-01

fabrycznie przebudowany. Taka przebudowa bowiem musiałaby być dokonana w zakładzie produkcyjnym a kupujący otrzymałby dokumenty w postaci choćby karty gwarancyjnej pojazdu...
Technicznego) Ruchu Drogowego na karcie pojazdu nr [...] podpisem i odciskiem pieczęci. A zatem należy stwierdzić, iż pan Koch posiadał uprawnienia do dokonania wpisu...

GSK 374/04 - Wyrok NSA z 2004-07-15

. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)poprzez zaniechanie wyczerpującego zebrania całego materiału dowodowego, a zwłaszcza pominięcie przy jego ocenie dowodu rejestracyjnego, karty...
pojazdu, zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, świadectwa homologacji oraz oceny technicznej z dnia 6 sierpnia 2002r. nr BIL-02/458. Dokumenty te zdaniem...

I SA/Bk 5/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-18

stałego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Na podstawie tego upoważnienia córka odebrała w dniu [...] stycznia 2013 r. ww. dokumenty., Z wystawionego przez Skarżącego...
do przekroczenia granicy (paszportu i zielonej karty) i złożenia wyjaśnień w sprawie. Pomimo wezwania, nie przedstawił dokumentów pozwalających na ustalenie późniejszego...

I SA/Bd 908/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-02

. Organ stwierdził, że podstawowym przeznaczeniem samochodu w dniu jego nabycia był przewóz osób, w związku z czym, pojazd ten podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
,; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, ze zm.). Zdaniem skarżącego, przedmiotowy samochód powinien być zakwalifikowany jako pojazd ciężarowy...

I GSK 1650/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

. W ocenie Sądu nie bez znaczenia jest jednak to, że przedmiotowy samochód nie był kradziony, numery nadwozia i silnika nie zostały przerobione, karta pojazdu...
celnymi, że powszechnie znana przestępczość, związana z kradzieżami i przemytem pojazdów samochodowych, skutkować winna koniecznością zachowania szczególnej ostrożności...

III SA/Lu 14/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-20

do akt sprawy dowodów rejestracyjnych samochodów marki TATRA nr rej. B i nr rej. C oraz kart pojazdów i dowodów ich ubezpieczenia., Z uzyskanych w toku postępowania...
się skarżonej decyzji stronie wyznaczono nowy termin wywozu za granicę przedmiotowych wywrotek., W związku z faktem, iż strona nie dokonała wywozu w/w pojazdów w oznaczonym...
1   Następne >   +2   +5   +10   15