Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II SA/Gd 348/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-16

od kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków. Zgodnie z § 19 - karta terenu 04 MN, w ustępie 6 - Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy...
za niewystarczające, a korekta tego wymiaru winna być uwidoczniona we wszystkich egzemplarzach projektu budowlanego., W karcie terenu, w pkt 6 i 7 ustalono parametry wysokości budynku...

VII SA/Wa 2109/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-28

reprezentowanego przez adwokata P. M.. Wynika to z oświadczenia wskazanego adwokata z dnia 4 lutego 2008 r. (karta 40 akt administracyjnych), pełnomocnictwa udzielonego temu adwokatowi...
przez wnioskodawcę w dniu 1 lutego 2008 r. (karta 39 akt administracyjnych) oraz pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę M. N. z dnia 20 października 2005 r...

VII SA/Wa 1263/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-26

. W wyniku pomiarów uzyskuje się tzw. Średni Dobowy Ruch w pojazdach rzeczywistych na dobę (poj./dobę), który jest podstawą do prognozowania ruchu. Przy pomocy dostępnych...
oraz - jeżeli w miejsce raportu przedłożono kartę informacyjną przedsięwzięcia (o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy) - wszcząć procedurę wynikającą z art. 69 i 70 ustawy...