Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol

II SA/Rz 43/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki DAF 95.XF o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania na rzecz...

II SA/Rz 42/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki Mercedes Actros o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania...

II SA/Rz 40/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki Renault Laguna o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania...

II SA/Rz 41/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki SCANIA R124 o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [....] do dokonania na rzecz...

II SA/Rz 46/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki VOLVO FH12 o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania na rzecz...

II SA/Rz 47/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki SCANIA 380/114L o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania...

II SA/Rz 45/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki RENAULT MAGNUM AE430SB o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta...

II SA/Rz 44/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki RENAULT PREMIUM 385 o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania...

VII SA/Wa 2216/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności...
w części w jakiej dotyczy karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej w punkcie I nie podlega wykonaniu do czasu...

VII SA/Wa 2215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności...
w części w jakiej dotyczy karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej w punkcie I nie podlega wykonaniu do czasu...
1   Następne >   +2   +5   +10   99