Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II SA/Sz 591/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

. Świadczy to o istnieniu jego interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji. Powołując się na wyrok z dnia 3.04.2014 r., w sprawie sygn. akt I SA/Sz 302714...
Przedsiębiorstwo podniosło, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do istnienia interesu prawnego skarżącego Przedsiębiorstwa w zaskarżeniu wyniku...

IV SA/Po 699/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-04

zielenią izolacyjną od strony ulicy Tęczowej. Mimo dodatkowego wezwania do przedstawienia przez skarżących ich interesu prawnego w tej sprawie na gruncie ustawy...
ich interesu prawnego, który miałby być naruszony. Z treści 'odwołania' wynika przede wszystkim interes faktyczny, a nie interes prawny, polegający na uniemożliwieniu...

VI SA/Wa 2274/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

zezwalająca na zajęcie pasa drogowego W. Sp. z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnych interesów prawnych, jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami;, - art...
w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tych ruchomości., Odwołujący wnosili także o przeprowadzenie dowodów z nośnika CD...

II GSK 1010/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

im statusu strony w postępowaniu pomimo tego, że decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego W. Sp z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnego interesu prawnego...
zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tej ruchomości., Podnosili także, że w chwili składania wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa...

IV SA/Po 682/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-11

. (nr [...]) - orzekło o umorzeniu postępowania odwoławczego w stosunku do Z. N., H. N. i M. N. oraz E. S. i J. S., uznając, że odwołujący nie mają interesu prawnego w sprawie...
, z urządzoną zielenią, w tym z wysoką zielenią izolacyjną. Mimo dodatkowego wezwania do przedstawienia interesu prawnego w tej sprawie na gruncie u.p.z.p., żadne takie nowe...

IV SA/Wa 761/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

postępowania z odwołania M. organ wskazał, że pismem z 18 stycznia 2012 roku wezwano M. do wykazania się interesem prawnym w prowadzonym postępowaniu a jego stanowisko...
nie zawierając szczególnej regulacji, co oznacza konieczność odwołania się do ogólnych norm postępowania administracyjnego! (art. 28 K.p.a.). Ustalenie interesu prawnego...

II OSK 3086/12 - Wyrok NSA z 2014-05-29

wskazał, że pismem z 18 stycznia 2012 roku wezwano MPO do wykazania się interesem prawnym w prowadzonym postępowaniu a jego stanowisko zostało zaprezentowane w piśmie z 31...
regulacji, co oznacza konieczność odwołania się do ogólnych norm postępowania administracyjnego! (art. 28 K.p.a.). Ustalenie interesu prawnego osoby uczestniczącej...

VI SA/Wa 2277/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

na zajęcie pasa drogowego W.Sp. z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnych interesów prawnych, jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami;, - art. 61 § 4 K.p.a....
zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tej ruchomości., Odwołujący wnosili także o przeprowadzenie dowodów z nośnika CD rejestrującego...

II OSK 2413/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

interes prawny w sprawie, czynnego udziału w postępowaniu. W ocenie wnoszącej odwołanie przedmiotowa sprawa dotyczy jej interesu prawnego, który wynika z konieczności ochrony...
postępowania, albowiem nie ma interesu prawnego w niniejszej sprawie. Uzasadniając powyższy zarzut skarżący powołał się na orzecznictwo sądowe, m.in. na postanowienie WSA...

II GSK 1290/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

na zajęcie pasa drogowego W. Sp z o.o. Sp.k. dotyczy ich istotnego interesu prawnego jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami, a także przepisów...
przepisów kodeksu cywilnego. Ich zdaniem pominięcie właścicieli ruchomości w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100