Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

III SA/Kr 190/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Prokurator...

III SA/Kr 193/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

z brzmieniem art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...

III SA/Kr 189/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Prokurator...

III SA/Kr 191/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Prokurator nie jest ograniczony żadnym...

III SA/Kr 192/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Prokurator nie jest ograniczony żadnym terminem przy wnoszeniu skarg na akty...

III SA/Kr 188/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Prokurator nie jest ograniczony żadnym terminem przy wnoszeniu skarg na akty prawa...
wyeliminowana z obrotu prawnego w całości., Skarżący wskazał, iż Rada Gminy Poronin podejmując zaskarżoną uchwałę nie poddała projektów przyjętych nią statutów...

III SA/Kr 186/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
. 2 ustawy o samorządzie gminnym i jako taka powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego w całości., Skarżący wskazał, iż Rada Gminy Poronin podejmując zaskarżoną...

III SA/Kr 187/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

organów administracji rządowej., Zgodnie z brzmieniem art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

III SA/Łd 1/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-19

., Skarga spełnia wymogi formalne. Skarżąca wyczerpała tryb postępowania - wezwała organ powiatu do usunięcia naruszenia prawa. Oczywistym jest także interes prawny skarżącej...
w godz. 8.00 - 21.00, w soboty w godz. 8.00 - 21.00, w niedzielę - nieczynna, w święta i inne dni wolne od pracy - nieczynna. Jako prawną podstawę uchwały wskazano przepisy...

V SA/Wa 1696/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

przez radcę prawnego, do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie doręczono pełnomocnikowi...
o własne interesy. Stosownie natomiast do art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu...
1   Następne >   2