Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

VII SA/Wa 2673/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-29

interesu prawnego do złożenia skargi po stronie [...] Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, a w przypadku nie uwzględnienia tego wniosku - o oddalenie skargi., Wojewódzki...
do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...

I SA/Wa 239/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-16

z decyzjami administracyjnymi w rozumieniu k.p.a., to tym samym uchwały te podlegają zaskarżeniu - przez osobę mającą w tym interes prawny - do wojewódzkiego sądu administracyjnego...
szczególny i wyłączny reżim zaskarżania uchwał okręgowej rady, który wyklucza możliwość wystąpienia przez osobę mającą w tym interes prawny osobiście ze skargą do sądu...

II OSK 1183/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-12

do przepisu art. 50 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi do sądu jest każdy kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...

II OSK 333/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

prawomocnych uchwał organów samorządu nie można interpretować jako wyłączającego możliwość zaskarżenia uchwały, przez osobę mającą w tym interes prawny. Rozpatrując...
skargi do sądu jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach...

II OSK 434/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi do sądu jest każdy kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
Ministra Zdrowia wyrażone w pismach z 8 marca i 18 października 2004 r., nie stanowią normy prawnej. Prawo nie może działać wstecz. Podniesiono także, że posiadany...

II OSK 1667/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

faktycznym i prawnym., Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie była uchwała Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (dalej: Naczelna Rada...
. nr [...] o odmowie przyznania A. B. prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisania do rejestru Okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w P.. Jako podstawę prawną...

II OSK 3004/20 - Wyrok NSA z 2021-03-04

(pkt II)., Powyższy wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym., Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie była uchwała...
Pielęgniarek i Położnych w Ł.., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał: art. 22 ust. 1 pkt 7 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie...

II OSK 2587/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (pkt II)., Powyższy wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym., Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego...
pielęgniarki i wpisania do rejestru Okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w P.. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał: art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 7...

II OSK 901/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

kosztów postępowania sądowego (pkt II)., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu...
i wpisania do rejestru Okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w P.. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał: art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 1...

II OSK 900/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

i prawnym., Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie była uchwała Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (dalej: Naczelna Rada) z dnia...
przyznania A. S. prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisania do rejestru Okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w P.. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ...
1   Następne >   3