Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

VI SA/Wa 2784/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

prawa, zobowiązującego organ do urzędowego potwierdzenia faktu odbycia aplikacji notarialnej lub wydania przedmiotowego zaświadczenia ze względu na istniejący interes prawny...
zaświadczenia, z uwagi na istniejący w tym zakresie interes prawny, obliguje organ do merytorycznego rozstrzygnięcia, a nie do umorzenia postępowania., Skarżąca...

VI SA/Wa 813/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

organ właściwy a skarżąca wykazała interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej, gdyż zgodnie z art. 74 § 2 ustawy Prawo o notariacie...
stycznia 2011 r. sygn. akt II SA/Bk 75/10, Interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia nie musi pokrywać się z interesem prawnym w znaczeniu materialnoprawnym. Interes...

VI SA/Wa 1807/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

w zakresie sfery interesu prawnego - jednostki wnioskującej o wydanie zaświadczenia w sytuacji, gdy w rzeczywistości nastąpiła zmiana w tym zakresie w związku...
z uaktualnieniem się nowego interesu prawnego jednostki polegającego na organizacji kolejnego terminu egzaminu notarialnego, do którego aplikant po ukończeniu aplikacji notarialnej...

VI SA/Wa 2190/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

ujętą w art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. Skarżąca nie wykazywała przed radą izby notarialnej swojego interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej...
lub prawnym przez organ mający wydać zaświadczenie, albo co do istnienia interesu prawnego. Takiej potrzeby w sprawie skarżącej akurat nie było. Konieczne postępowanie...

VI SA/Wa 2753/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

o wydanie zaświadczenia organ administracji publicznej obowiązany jest wydać postanowienie - są to odmowa wydania zaświadczenia (brak interesu prawnego osoby ubiegającej...
żądania zaświadczenia ujętą w art. 217 § 2 k.p.a. Skarżąca wskazała, że nie wykazywała przed radą swojego interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu aplikacji...

VI SA/Wa 2193/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

on przed radą izby notarialnej swojego interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej, zaś rada izby notarialnej nie domagała się wykazania...
, do którego skierowano żądanie wydania zaświadczenia jest niewłaściwy w tej sprawie; b) osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia nie wykazała interesu prawnego w urzędowym...

VI SA/Wa 284/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-10

k.p.a. (stanowiący, że: zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym stwierdzeniu określonych faktów...
, że: zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym stwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego...

VI SA/Wa 749/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-29

administracyjna to 'oparty na przepisach prawa interes prawny uzasadniający żądanie od organu administracji państwowej udzielenia określonego uprawnienia albo oparta na tym samym...
prawie kompetencja organu administracji państwowej do oddziaływania na interes prawny nie podporządkowanego mu podmiotu przez nałożenie na niego, wydaną z urzędu decyzją...

VI SA/Wa 1856/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

pkt 2 k.p.a., Skarżąca wyjaśniła, że nie wykazywała przed radą swojego interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej, zaś rada nie domagała...
, które nie mogą być jednoznacznie ocenione pod względem faktycznym lub prawnym przez organ mający wydać zaświadczenie, albo co do istnienia interesu prawnego. Konieczne...

VI SA/Wa 2059/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym stwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego), bowiem ze względu na treść art. 72 §...
z podstawą żądania zaświadczenia ujętą w art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. Nie wykazywał przed radą swojego interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu aplikacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   23