Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej X

II OSK 2237/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-05

na podstawie tego przepisu możliwości wniesienia skargi przez każdego, kto ma w tym interes prawny, byłoby obejściem stanu prawnego, w którym skarga oparta na kryterium interesu...
przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 11 października 2018 r., zaskarżając to orzeczenie w całości. Skarga kasacyjna zawiera...

II OSK 1024/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-10

Prawa ochrony środowiska. Dopuszczenie na podstawie tego przepisu możliwości wniesienia skargi przez każdego, kto ma w tym interes prawny, byłoby obejściem stanu prawnego...
, w którym skarga oparta na kryterium interesu prawnego (na podobieństwo art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 90 ustawy o samorządzie województwa...

II SAB/Kr 70/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-10

2011r. wyjaśnił, że jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych i nie posiada kompetencji do wydawania decyzji...
publicznych jest samorządową osobą prawną., Podniesiono, że zdaniem Funduszu, J.K. nie wyczerpała drogi postępowania odwoławczego, ponieważ w sprawie dotyczącej...