Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Urbanistów X

VII SA/Wa 539/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-20

zdobyte w, czasie trzyletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną, a także złożyły, 6) egzamin ze znajomości przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej...
kwalifikacji., Organy administracji państwowej działają bowiem na podstawie przepisów prawa (art. 6 kpa). Oznacza to działanie w oparciu o obowiązującą normę prawną...

VII SA/Wa 1536/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-16

doświadczeniem zawodowym zalicza się jej wykonywanie w ramach stosunku pracy, własnej działalności gospodarczej lub wykonywanej na podstawie umów cywilno-prawnych. Natomiast § 9 ust...
o samorządach poprzez brak ścisłego przestrzegania przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ustalenia okoliczności istotnych z punktu widzenia słusznego interesu Skarżącej;, - przepisu...