Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

II GSK 390/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

pomoc prawną, która powinna być świadczona w celu ochrony interesów mocodawcy. Z tego względu, radca prawny powinien nie tylko swobodnie poruszać się w problematyce...
skutecznie zadbać o interesy przyszłych klientów jako radca prawny. Oczywistym jest w ocenie Sądu I instancji, że pod względem nabytej wiedzy i rękojmi prawidłowego wykonywania...

II GSK 1209/19 - Wyrok NSA z 2022-04-12

świadczone na rzecz samorządu stanowią środki finansowe przeznaczone na cele związane z jego działalnością, która ma służyć interesom radców prawnych i zaspokajaniu...
Szpotański po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

II GSK 2949/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

, jakie będą na niej ciążyły w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Interes społeczny wymaga natomiast pogłębiania zaufania do organów samorządu radcowskiego przez wszystkich...
radcy prawnego. Natomiast w interesie społecznym leży pogłębianie zaufania do organów samorządu radcowskiego przez wszystkich aplikantów i interes ten góruje...

II GSK 1837/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

świadczone na rzecz samorządu stanowią środki finansowe przeznaczone na cele związane z jego działalnością, która ma służyć interesom radców prawnych i zaspokajaniu...
Szpotański po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

II GSK 612/19 - Postanowienie NSA z 2022-08-11

prawnego. Nie leży bowiem w interesie ogólnym aby w obrocie prawnym funkcjonował akt tj. uchwała z dnia 28 września 2017 r. nr 257/X/207 dotknięty tak wieloma ciężkimi...
z dnia 11 stycznia 2019 r. sygn. akt II SA/Wa 670/18 w sprawie ze skargi M. Z. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. nr 179/X/2018...

IV SA/Wr 541/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-22

) reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych;, 2) doskonalenie zawodowe radców prawnych;, 3) nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu...
oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (ust. 3)., Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy Okręgowa Izba Radców Prawnych...

III OSK 4001/21 - Wyrok NSA z 2021-10-01

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2020 r., sygn. akt II SA/Wa 2807/19 w sprawie ze skargi S. z siedzibą w W. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych...
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia [...] maja 2019 r., nr [...]; 2. zasądza od Krajowej Rady Radców Prawnych na rzecz S. w W. kwotę 580 (pięćset...

II GZ 114/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-21

do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi R. B. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] lutego 2012 r...
., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych postanawia: oddalić zażalenie UZASADNENIE, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem...