Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 2507/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

administracyjnego poprzez przeprowadzenie postępowania bez udziału wnioskodawcy w sytuacji, w której postępowanie toczące się w niniejszej sprawie dotyczy jego interesu prawnego...
. 28 kpa. Wyjaśnił, że w postępowaniu w sprawie dotyczącej decyzji o wpisaniu lądowiska do ewidencji lądowisk, interes prawny ustala się w oparciu o przepis art. 93 ust. 2...

VI SA/Wa 3/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

zniżek od opłat lotniskowych za korzystanie z infrastruktury koordynowanego portu lotniczego, nie dotyczy interesu prawnego użytkownika lotniska (w tym w szczególności...
w koordynowanym porcie lotniczym, dotyczy interesu prawnego użytkownika lotniska, w tym w szczególności przewoźnika lotniczego, któremu wcześniej zostały przyznane Sloty, zatem...

I OSK 1347/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

w sytuacji, w której dotyczy ono jego interesu prawnego,, 2) naruszenie prawa materialnego, tj. § 6 i § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r...
do ewidencji lądowisk, interes prawny ustala się w oparciu o przepis art. 93 ust. 2 Prawa lotniczego, który stanowi, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisuje lądowisko...

VII SA/Wa 749/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

przymiotu strony niniejszego postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a. Ponadto wskazała, że jej interes prawny można wywieść z kwestii samej kompetencji w zakresie kształtowania...
podmiot, który twierdzi, że decyzja dotyczy jego interesu prawnego, organ odwoławczy obowiązany był rozpatrzeć środek zaskarżenia. Jeżeli w wyniku rozpoznania odwołania...

I OSK 285/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

będącego prywatną osobą fizyczną tymczasowego organizatora rozkładów lotów. Tym samym, po stronie [...] zostaje spełniona przesłanka istnienia interesu prawnego w rozumieniu art...
do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji uprawniona jest jedynie strona, czyli podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...

VII SAB/Wa 186/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-29

z art. 50 § 1 p.p.s.a., jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnienie do wniesienia skargi...

VII SAB/Wa 185/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-24

, jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnienie do wniesienia skargi uzależnione jest dodatkowo...

VII SAB/Wa 194/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-27

administracyjnego, zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a., jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja...
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnienie...

VII SAB/Wa 191/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-27

, zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a., jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnienie do wniesienia...

VII SAB/Wa 192/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-27

., Uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a., jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...
1   Następne >   +2   +5   +10   35