Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 209/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-24

Regionalnego ARiMR w S. wezwał stronę do uzupełnienia powyższego wniosku poprzez wskazanie ważnego interesu prawnego w celu uzyskania zaświadczenia., W odpowiedzi...
na powyższe wezwanie skarżąca pismem z 2 września 2009 r. wskazała, że interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia przejawia się w tym, iż zaświadczenie o żądanej przez Spółkę...

V SA/Wa 1275/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

nr [...] , jak również zmarły A.B. , nie wyrażali zgody na wykorzystanie działki w Programie Młody Rolnik, i mają interes prawny, aby uzyskać informację, czy działka została zakwalifikowana...
podyktowane jest interesem prawnym, mającym swoje źródło w prawie własności w rozumieniu art. 140 kc. W dalszej części zażalenia podniesiono, że właścicielami działki...

V SA/Wa 820/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-04

dalej p.p.s.a. osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego...
w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych...

V SA/Wa 245/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-23

. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., dalej p.p.s.a.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

V SA/Wa 888/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-29

skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Natomiast na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a....
administracyjnym, może zgłosić udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Uczestnikiem...

VIII SA/Wa 656/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-12

, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony (art. 33 § 1 i 1a p.p.s.a.). Udział...
w charakterze uczestnika może także zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik postępowania dotyczy jej interesu prawnego...

II GZ 166/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

I instancji wskazał, że wynik postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych przez A. D. płatności, nie dotyczy interesu prawnego I. M., gdyż wydane...
swój interes prawny z faktu, iż skarżący - A. D. - przekazał mu część środków jakie otrzymał z tytułu przyznanych przez organ płatności. Obecnie skarżący zobowiązany został...

V SA/Wa 617/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że interes prawny, w przeciwieństwie do interesu faktycznego...
stan, w którym obywatel wprawdzie jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, jak w przypadku interesu prawnego...

V SA/Wa 2548/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-18

r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
skargi. Art. 50 § 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

V SA/Wa 1466/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-10

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Z kolei w myśl art. 32...
natomiast, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja...
1   Następne >   +2   +5   +10   92