Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

IV SA/Po 229/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-10

). Nie wymaga się zatem od osoby wykonującej to prawo wykazania interesu prawnego lub faktycznego., Zgodnie jednak z art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, prawo do informacji...
państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu...

II SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca odmówił wskazania interesu publicznego podnosząc, że wnioskowane informacje mają charakter prosty., W następstwie...
zaś nie wykazało interesu szczególnie istotnego uzasadniającego uzyskanie informacji publicznej przetworzonej. Innymi słowy wnioskodawca nie wykazał, aby uzyskanie określonych...

II SAB/Wa 285/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

na wykazanie szczególnego interesu publicznego., Pismem z dnia 12 maja 2011 r. D. O. skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pośrednictwem Prezesa Agencji...
w zakresie terytorialnej i rzeczowej właściwości oddziałów. Stąd Prezes Agencji nie miał podstaw prawnych, do rozstrzygania sprawy, jako organ II instancji., Odnosząc...