Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

I OSK 3057/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (dalej jako Prezes WAM) decyzją z dnia [...] września 2014 r. nr [...], wydaną...
. w W., W uzasadnieniu powyższej decyzji Prezes WAM podał, że H. R. bez tytułu prawnego zajmuje lokal mieszkalny nr [...] położony w W. przy ul. K. składający się z 2 pokoi i kuchni...

III OSK 5004/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

Zbrojnych (Dz. U z 1992 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 1994 r. Nr 10 poz. 36) na tle stanu faktycznego i prawnego niniejszej sprawy., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
dowodowego prowadzi do biegunowo przeciwstawnego wniosku;, • art. 1, art. 7a § 1 i art. 81a k.p.a., poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przedkładanie interesu...