Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Sz 647/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-18

O.p. W jego ocenie, jest on osobą trzecią, o której mowa w art. 133 §1 O.p. i ma interes prawny w złożeniu wniosku, ponieważ postępowanie wobec niego, jako byłego...
w postępowaniach dotyczących spółek. Jedynie pośredni związek, jaki istnieje pomiędzy dwoma typami decyzji nie może być utożsamiany z istnieniem 'interesu prawnego' osób...

I SA/Sz 646/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-18

W jego ocenie, jest on osobą trzecią, o której mowa w art. 133 §1 O.p. i ma interes prawny w złożeniu wniosku, ponieważ postępowanie wobec niego, jako byłego prezesa...
w postępowaniach dotyczących spółek. Jedynie pośredni związek, jaki istnieje pomiędzy dwoma typami decyzji nie może być utożsamiany z istnieniem 'interesu prawnego' osób trzecich...

I SA/Sz 649/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-18

i ma interes prawny w złożeniu wniosku, ponieważ postępowanie wobec niego, jako byłego prezesa zarządu, zostało wszczęte przedwcześnie, z uwagi na wadliwe czynności organu...
związek, jaki istnieje pomiędzy dwoma typami decyzji nie może być utożsamiany z istnieniem 'interesu prawnego' osób trzecich w toczących się postępowaniach dotyczących...

I SA/Sz 648/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-18

w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej na podstawie art. 116 §1 O.p. W jego ocenie, jest on osobą trzecią, o której mowa w art. 133 §1 O.p. i ma interes prawny...
istnieje pomiędzy dwoma typami decyzji nie może być utożsamiany z istnieniem 'interesu prawnego' osób trzecich w toczących się postępowaniach dotyczących spółek...

I FSK 200/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

nie ma interesu prawnego, co miało wpływ na wynik sprawy;, 2.1.2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w związku z art. 247 § 1 pkt 3, art. 138 § 3 oraz art. 154 § 1 O.p. polegające...
nie działał jako reprezentant Spółki, lecz jako podmiot wywodzący swój interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia na podstawie art. 133 § 1 O.p. Wobec Skarżącego...

I FSK 201/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

na uznanie, że Skarżący nie ma interesu prawnego, co miało wpływ na wynik sprawy;, 2.1.2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w związku z art. 247 § 1 pkt 3, art. 138 § 3...
. 247 § 1 pkt 3 O.p. Skarżący nie działał jako reprezentant Spółki, lecz jako podmiot wywodzący swój interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia na podstawie art. 133 § 1...

I FSK 198/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: O.p.); polegające na oddaleniu skargi z uwagi na uznanie, że Skarżący nie ma interesu prawnego, co miało wpływ na wynik sprawy, - art. 145...
jako reprezentant Spółki, lecz jako podmiot wywodzący swój interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia na podstawie art. 133 § 1 O.p. Skarżący bowiem, jako były członek zarządu Spółki...

I FSK 199/18 - Wyrok NSA z 2020-11-20

. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: O.p.); polegające na oddaleniu skargi z uwagi na uznanie, że Skarżący nie ma interesu prawnego, co miało wpływ na wynik sprawy...
jako reprezentant Spółki, lecz jako podmiot wywodzący swój interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia na podstawie art. 133 § 1 O.p. Skarżący bowiem, jako były członek...

I SA/Op 46/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-22

, jako mający interes prawny oraz jako pełnomocnik spółek;, 2) art. 133 § 2 op, poprzez pominięcie kwestii dotyczących szczególnych obowiązków, jakie przed powstaniem...
uzasadnienia wyroku z 12.07.2018 r. (sygn. I SA/Sz 301/18) na skutek celowego pominięcia, że strona posiada interes prawny do uczestnictwa w postępowaniu podatkowym...

I SA/Op 179/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-08-24

;, 3. niezastosowanie przepisów art. 110-117e o.p., poprzez nieuznanie A. L. za osobę posiadającą interes prawny w żądaniu dokonania czynności przez organ w postępowaniu...
podatkowego implikują wniosek, że A. L. posiada interes prawny w żądaniu czynności organu, co wynika z przepisów prawa materialnego, podatkowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   48