Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Informatyzacji X

III SA/Wa 3391/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-08

interesów recenzentów i braku krytycyzmu w stosunku do stosowanych obecnie modeli. Podniósł, iż w polskiej fizyce istnieje od kilku lat dyskryminacja naukowa i inkwizycja...
, o czym poinformował najwyższe władze naukowe. Skarżący zwrócił się do Ministra o rzeczywistą ochronę prawną jego wyników naukowych i zabezpieczenie w Ministerstwie...

I OSK 367/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

oraz ocena prawna., Pismem z dnia [...] lutego 2015 r. G. P. wystąpił do Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki z siedzibą w W. (dalej: 'COI'), w trybie ustawy z dnia 6...
państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu...