Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 333/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stosownie zaś do art. 61a § 1 k.p.a....
/Po 996/10). Pojęcie strony może być wyprowadzone tylko z konkretnej normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku. Interes prawny...

I OSK 121/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

prawnego uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi...

I OSK 1143/09 - Wyrok NSA z 2010-01-27

przymiotu strony, ponieważ nie ma żadnego interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania opinii w przedmiocie zamiaru zlikwidowania Szkoły Podstawowej...
, pomimo że treść opinii wydanej przez Kuratora Oświaty z dnia (...) kwietnia 2008 r. w rzeczy samej dotyczy interesu prawnego skarżącego z punktu widzenia wykonywania...

I SA/Wa 1728/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-30

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu prawnego uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes...
prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

I OSK 3161/19 - Wyrok NSA z 2020-07-02

sprawy nie dotyczy jego interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., Pismem z dnia 26 września 2018 r. Dyrektor Szkoły wniósł zażalenie na ww. postanowienie., Minister...
- jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Powołany przepis...

II SA 4801/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-04

do wniesienia skargi, oprócz prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji społecznej w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych...
osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, jest każdy kto ma w tym interes prawny. Posiadanie interesu prawnego jest więc przesłanką legitymacji...

I OSK 1313/09 - Wyrok NSA z 2010-01-27

, ponieważ nie mają żadnego interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania opinii w przedmiocie zamiaru zlikwidowania Szkoły Podstawowej nr (...) w S., Na to postanowienie...
. w rzeczy samej dotyczy interesu prawnego skarżących z punktu widzenia wykonywania statutowych obowiązków ciążących na skarżących., Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2009 r...

I SA/Wa 805/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-28

.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Z powołanego wyżej przepisu wynika, że organizacja...

I SA/Wa 1347/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-20

.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Z powołanego wyżej przepisu wynika, że organizacja...

I OZ 56/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

istnienia interesu prawnego uprawniającego go do udziału w niniejszym postępowaniu., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Wójt Gminy Jastków, reprezentowany...
uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Użyte...
1   Następne >   +2   +5   10