Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Rzeczników Patentowych X

II GSK 1576/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

skargi wynikające z unormowań zawartych w tym przepisie nie przysługuje każdemu kto ma w tym interes prawny (art. 50 § 1 p.p.s.a.), a tylko centralnemu organowi...
patentowego., Sąd I instancji orzekł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W dniach 8 - 9 i 21 - 23 listopada 2011 r. Z. B. przystąpił do pisemnego egzaminu...

II GSK 1232/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

w tym przepisie nie przysługuje każdemu kto ma w tym interes prawny (art. 50 § 1 p.p.s.a.), a tylko centralnemu organowi administracji rządowej w sprawach własności...
, gdyż nie uzyskał pozytywnej oceny z części pisemnych: technicznej oraz prawnej egzaminu. Od powyższej uchwały Z. B. na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r...