Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Izba Radców Prawnych X

II SA/Wa 1751/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

w W. na decyzję Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala...
skargę. Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych, zwany dalej także WSD, decyzją z dnia [...] maja 2019 r. nr [...], na podstawie art. 16 ust.1 ustawy...