Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

II SA/Gd 4056/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-06-16

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, zaś zgodnie z § 2 powołanego przepisu uprawnionym do wniesienia...

III SA/Gd 392/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-03

do wystąpienia ze skargą jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art. 50§2 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi...

IV SA/Gl 516/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-01

administracyjnymi (t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie P.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

II SA/Wa 1105/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

podmiotu. Zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wystąpienia ze skargą jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja...
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie...

II SA/Wa 1901/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-09

naruszenia prawa lub interesu prawnego., Stosownie do treści art. 47 § 1 P.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom...

II SA/Wa 2451/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-28

postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Stosownie do treści art. 47 § 1 P.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy...

II SA/Wa 696/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Stosownie do treści art. 47 § 1 P.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia...

II SA/Wa 2221/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-25

prawa lub interesu prawnego., Stosownie do treści art. 47 § 1 P.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto...

II SA/Wa 1959/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-25

lub czynności; 2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu...
prawnego., Stosownie do treści art. 47 § 1 P.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie...

II SA/Wa 427/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

się, że osoba, której żądanie spowodowało wszczęcie postępowania nie legitymuje się interesem prawnym; gdy decyzja będąca przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego...
materiału dowodowego z uwzględnieniem słusznego interesu strony., Z tych względów strona skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i poprzedzającej...
1   Następne >   +2   +5   7