Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SAB/Bk 3/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-04-27

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, dalej: 'p.p.s.a.'), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała...

III SAB/Wr 14/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-08

dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Warunkiem takiego uczestnictwa jest zatem uprzedni udział w jurysdykcyjnym...
również osoba, która co prawda nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jednakże wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. W rozpoznawanej sprawie w rachubę...

III SAB/Wr 14/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-03

jeszcze zakończone, a zatem należało rozpoznać wniosek i ustalić istnienie interesu prawnego wnioskodawcy., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 33 § 1...
udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach...

II GZ 156/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

postępowania 'dopiero na etapie rozpoznawania wniosku', nie ma żadnego znaczenia prawnego. Ponadto zażalenie skupia się na wykazaniu interesu prawnego, uprawniającego T. G...
administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. W świetle regulacji wyżej powołanego przepisu, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu...

I SAB/Gd 1/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-05-27

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Dotyczy...
to także uczestników postępowania. Kryterium 'interesu prawnego', na którym oparta jest legitymacja do wniesienia skargi, oznacza, że akt, czynność lub bezczynność organu administracji...

II GZ 380/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-13

istnienie interesu prawnego wnioskodawcy., Rozpatrując ponownie sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazanym na wstępie postanowieniem z dnia 3 czerwca...
WSA, o dopuszczeniu danego podmiotu do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania decyduje własny, osobisty interes prawny, oparty na konkretnej normie prawa...

II SAB/Bk 16/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-02-06

. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...
Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

III SAB/Wr 28/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-18

osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem...
administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie była bezczynność organu polegająca na niewydaniu...

III SAB/Wr 14/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-01

dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Warunkiem takiego uczestnictwa jest zatem uprzedni udział w postępowaniu...
również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., Sygn. akt III SAB/Wr 14/10, W niniejszej...

III SAB/Wr 14/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-18

do art. 33 § 1 p.p.s.a. osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego...
w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie była bezczynność organu...
1   Następne >   +2   +5   7