Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych X

III SA/Kr 1196/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-15

wskazał, że w aktach prawnych mających zastosowanie brak jest w wykazie składników mineralnych cytrynianów. W związku z powyższym wyrażenie 'cytryniany' (pełniące funkcję...
, można sięgnąć do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. nr 171, poz. 1206), która ma na celu ochronę interesów...