Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

VIII SAB/Wa 62/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

.', Następnie pismem z 26 stycznia 2016 r. o sygn. [...] wykazał interes prawny do otrzymania informacji publicznej, zaś organ nie podjął żadnej czynności materialno-technicznej...
: organ, Dyrektor) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco:, Pismem z 28 grudnia 2015 r. skarżący...

II SAB/Bd 127/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-02-08

i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. W myśl art. 161 § 2...
publicznej nie podlega dziedziczeniu ani zbyciu i nie przechodzi na następców prawnych zmarłego. Wynika to z samej istoty publicznego prawa podmiotowego. To samo dotyczy...

II SAB/Bd 120/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-03-14

postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik...
publicznej nie podlega dziedziczeniu ani zbyciu i nie przechodzi na następców prawnych zmarłego. Wynika to z samej istoty publicznego prawa podmiotowego. To samo dotyczy...

II SAB/Bd 123/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-04-11

i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. W myśl art. 161 § 2...
na następców prawnych zmarłego. Wynika to z samej istoty publicznego prawa podmiotowego. To samo dotyczy bezczynności w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji...

III SA/Kr 1097/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;, 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Sąd, mając...

I OZ 36/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

działalności statutowej, lecz do pojęcia sprawy administracyjnej, w której skarga została wniesiona, ale w ramach indywidualnego interesu prawnego takiej organizacji...
i obowiązki oraz nie zmienia jego sytuacji prawnej. Nie można bowiem utożsamiać 'spraw własnych' z działalnością statutową, gdyż w takim przypadku zwolnienie z kosztów...

II SAB/Lu 43/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-09

administracyjnej, w której skarga została wniesiona, ale w ramach indywidualnego interesu prawnego takiej organizacji. Sformułowanie 'sprawa własna' dotyczy zatem...
działalności zewnętrznej tego podmiotu, co nie wpływa bezpośrednio na jego prawa i obowiązki oraz nie zmienia jego sytuacji prawnej. Nie można bowiem utożsamiać 'spraw...

II SAB/Bd 118/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-02-08

i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., W niniejszej sprawie...
prawnych zmarłego. Wynika to z samej istoty publicznego prawa podmiotowego. To samo dotyczy bezczynności w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Uznać...

IV SA/Wr 430/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-11-24

skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego)., Zgodnie z art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b) p.p.s.a., skarga - o ile jest pierwszym...

VII SAB/Wa 98/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-23

do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania (pkt 2...
rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości., Skarżąca nie nadesłała...
1   Następne >   +2   +5   9