Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

II SA/Go 5/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-11

prawa Gminy mimo spełnienia przesłanek, co narusza interes prawny skarżącego - brak możliwości realizacji części zadań z zakresu pomocy społecznej oraz złożenia wniosku...
Państwa, co - świetle art. 24 ust. 5 u.g.n.r. - następuje w drodze umowy, która nie może zostać zawarta w formie innej jak tylko umowa cywilno-prawna., W ocenie Sądu...