Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego X

II SA/Bd 228/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-01

w niej naruszenie jej interesu prawnego polegającego na tym, że jako prawny spadkobierca zamarłego męża, po którym wstąpiła we wszystkie jego prawa odmówiono jej należnej wypłaty...
grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca...